Missa inte vårt kommande webbinarium!

En hållbarhetsstrategi är en central pusselbit hos ett ansvarstagande företag, där tydliga prioriteringar och avgränsningar är A och O. Vi presenterar fem konkreta tips på hur din verksamhet får fart på hållbarhetsarbetet och säkerställer regelefterlevnad.En vanlig prioritering är hållbar konsumtion och produktion som har direkt koppling till Förenta nationernas globala mål 12. Målet handlar om allt från inköp och avfallshantering … Read More

Högre krav för en schysstare bransch

Det förekommer tyvärr oseriösa aktörer på avfallsmarknaden. Vi på Smart Recycling strävar efter att bidra till högre krav inom vår bransch genom att vara medlemmar i Återvinningsindustrierna sedan många år tillbaka. Oseriösa aktörer bör hanteras med kraftigare tag och hårdare regleringar. Läs mer på dn.se (låst artikel)