Återanvändning IT, så funkar det!

Har ni gamla IT-enheter som ni planerar att byta ut? Det är inte alltid lätt att veta var och hur de ska hanteras. Vi på Smart Recycling råkar vara experter inom just det området. Nedan följer vårt protokoll vid återvändning av IT.

1. Packning på egen hand eller packning på plats
Ni beställer ett transportskåp att packa enheterna i som hämtas upp av våra fossilfria lastbilar efter en vecka. Om ni väljer att packa på plats så packar vi i lådor och hämtar enheterna hos er förutsatt att ni har lastkaj eller bra lastmöjligheter.

2. Inventering
Fungerande enheter raderas med certifierade mjukvaror. Trasiga enheter plockas isär och används som reservdelar där minnena sedan krossas. Kostnaden baseras på enheten som hanteras.

3. Försäljning
Enheter som har ett värde säljs vidare. Enheter som är trasiga eller som inte har ett värde används som reservdelar. Resterna går till materialåtervinning.

4. Rapportering
En rapport skickas ut efter 30 dagar innehållande raderingsintyg för alla fungerande enheter. Här redovisas vad som skett med varje enhet och vad de sålts för samt statistik, bland annat återanvändingsgrad och besparat CO2.

5. Fakturering
Ni fakturerar oss för enheternas revenue share i SEK som fördelas 65/35 där ni som kund får största andelen. Revenue share är en fördelning av den totala inkomsten exklusive transport och hantering.

Läs mer här