Smart Recycling önskar dig en glad midsommar!

Hoppas denna termin har varit till belåtenhet och att vi uppfyllt dina förväntningar. För kännedom så kommer vi ha sommarstängt några veckor i sommar så vi vill passa på att önska dig en fin midsommar och skickar med några miljösmarta tips inför den stundande högtiden och fortsatta sommarledigheten. 1. Välj hållbar fisk Sill är som många känner till en traditionell … Read More

Plastpåse eller tygkasse?

Valet kan för många vara svårt då båda varianter har sina för- och nackdelar. För oss däremot har valet varit enkelt då vi kontinuerligt eftersträvar återvinning, oavsett material. Med det sagt så använder vi säckar gjorda av 100 procent återvunnen plast till våra kärl. Det är alltså plast som efter användning går till återvinning för att bli till ny plast. … Read More

Missa inte vårt kommande webbinarium!

En hållbarhetsstrategi är en central pusselbit hos ett ansvarstagande företag, där tydliga prioriteringar och avgränsningar är A och O. Vi presenterar fem konkreta tips på hur din verksamhet får fart på hållbarhetsarbetet och säkerställer regelefterlevnad.En vanlig prioritering är hållbar konsumtion och produktion som har direkt koppling till Förenta nationernas globala mål 12. Målet handlar om allt från inköp och avfallshantering … Read More

Högre krav för en schysstare bransch

Det förekommer tyvärr oseriösa aktörer på avfallsmarknaden. Vi på Smart Recycling strävar efter att bidra till högre krav inom vår bransch genom att vara medlemmar i Återvinningsindustrierna sedan många år tillbaka. Oseriösa aktörer bör hanteras med kraftigare tag och hårdare regleringar. Läs mer på dn.se (låst artikel)

Visste du att…

På 1 000 bananskal kan en biogasdriven bil köra 75 km? På 2 kg matavfall kan en biogasbil köra 4 km? På 1 ton matavfall kan man utvinna biogas motsvarande 100 liter bensin? Genom att köra en biogasdriven bil så minskar utsläppen av koldioxid med 73%? Läs mer på stockholmvattenochavfall.se

Därför är cirkulär ekonomi nödvändig

Världsbefolkningen är ständigt ökande och köpstark vilket sätter en stor press på jordens resurser. Det är inte hållbart med en linjär ekonomi som innebär att kontinuerligt tillverka nytt som sedan slängs bort. Cirkulär ekonomi är motsatsen till linjär ekonomi. I stället för att tillverka, köpa, använda och slänga så ligger fokus på att återanvända så mycket som möjligt – om … Read More

Så kan smart teknik utveckla avfallssektorn

Som ett resultat av ett gemensamt projekt så landar Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet i slutsatsen att smarta robotar, sensorer, drönare och molntjänster kan utveckla och digitalisera avfallssektorn. Syftet med projektet är att inspirera och vägleda avfallssektorn på vägen mot en digitalisering, där de lyfter utmaningar men framförallt möjligheter med digitala systemlösningar och teknik som ett kraftfullt redskap för … Read More