Därför är jämställdhet idag viktigt för en hållbar morgondag

Till alla kvinnor som bidrar till att göra vårt samhälle till det bättre, tack för att ni finns. Vi vill även passa på att belysa dagens situation för många kvinnor i vår värld.

Att främja jämställdhet i samband med klimatkrisen är ett av vår tids största globala utmaningar. Klimatförändringarna drabbar kvinnor till större del än män eftersom att kvinnor utgör en majoritet av världens fattiga.

Samtidigt är kvinnor och flickor mer kraftfulla ledare i hållbarhetsinitiativ runt om i världen. Deras deltagande och ledarskap resulterar i effektivare klimatåtgärder.

Att ge kvinnor och flickor en möjlighet att vara jämställda aktörer i klimat- och hållbarhetsfrågor är avgörande för en hållbar utveckling och ökad jämställdhet.

Visste du att…

…70 procent av de 1,3 miljarder människor som lever i fattigdom är kvinnor?

…kvinnor dominerar i världens livsmedelsproduktion, cirka 50 till 80 procent – men de äger mindre än 10 procent av marken?

…kvinnor och flickor står för 80 procent av de totala antalet människor som är fördrivna på grund av klimatrelaterade katastrofer och förändringar?

…klimatförändringar kan leda till mer könsbaserat våld, fler barnäktenskap och försämrad sexuell och reproduktiv hälsa?

Läs mer på Förenta nationernas hemsida