Vi liksom de flesta företag idag har en miljöpolicy, men självklart så arbetar vi även med andra värden för att bedriva ett aktivt miljöarbete. Vi strävar efter ett hållbarhetsarbete som genomsyrar all vår verksamhet och som värnar om både naturresurser och sociala resurser, god etik med mer. Nedan finns några exempel på standarder vi arbetar efter och organisationer vi samarbetar med. 


Miljödiplom och svensk miljöbas

Kravstandarden Svensk Miljöbas
Svensk Miljöbas kravstandard är ett resultat av många års arbete med olika miljödiplomeringsmodeller i Sverige. Sedan 2005 utgör kraven i standarden en gemensam lägsta nivå för de olika diplomeringarna.

Standarden syftar till att säkerställa att de verksamheter som tilldelas diplom uppfyller samtliga krav som anges i standarden. Standarden innehåller därför även krav på utfärdarnas arbetssätt och material samt krav på de revisorer som får godkänna en verksamhet.

Den första versionen av Svensk Miljöbas kravstandard antogs i december 2005 och den andra i november 2010. Den tredje och nu gällande versionen antogs den 26 januari 2017.


Miljödiplom Smart Recycling 2023

Miljödiplom Engelska Smart recycling 2023
Image

CO2-neutrala hemsidor

Detta certifikat intygar att Smart Recycling deltar i initiativet för CO2-neutrala hemsidor. Det betyder att CO2-utsläppet från både hemsidan och hemsidans besökare är neutraliserat genom mätbara CO2-reduktioner. Reduktionerna sker bland annat genom installation av nya, förnybara energikällor (exempelvis vindkraftverk) och genom deltagande i kontrollerade, CO2-reducerande projekt.
Image

Pant med hjärta - i samarbete med Stockholms stadsmission

 

Det ska vara enkelt att göra skillnad. Därför har vi valt att skänka 100% av din returpant till Stockholms stadsmissions arbete för utsatta barn och unga.

Alla barn som bor eller befinner sig i ett land har rättigheter, och barnens rättigheter ska respekteras överallt i samhället, varje dag. Grunden för en trygg och hälsosam uppväxt för barn och unga är att må bra, att ha tillgång till utbildning och att få känna sig delaktig i samhället. Stockholm är en alltmer segregerad stad där trångboddheten breder ut sig, de ekonomiska klyftorna ökar och där alla inte har samma möjligheter till en bra utbildning. Det drabbar barnen.

Image

Vi är redan fossilfria - men hela branschen måste ta ansvar

 

Vi är redan fossilfria, alla våra transporter utförs med 100% biogas. Men vi stödjer gärna initiativ så att alla är med och tar sitt ansvar.

Transportutmaningen innebär att ett företag, kommun, region eller
organisation sätter upp målet när deras utförda och köpta inrikestransporter
ska vara fossilfria senast år 2030.

Image

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter