Vad dricker du för kaffe?

Vad är en tidig höstmorgon eller ett eftermiddagsmöte på kontoret utan en god kopp kaffe? Vår konsumtion av kaffe har en stor påverkan för miljön där kaffet odlas då det är en av världens mest besprutade grödor.

Här är fem anledningar till att välja ekologiskt kaffe:

1. Minskad klimatpåverkan. Ekokaffe släpper ut en tredjedel så mycket växthusgaser som konventionellt kaffe.

2. Ökad biologisk mångfald. Fler insekter, djur och växter har möjlighet att leva i de ekologiska kaffeodlingarna tack vare frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel.

3. Minskad mängd kemikalier. Vattendrag besparas från kemikalierester, odlare och lantarbetare slipper utsättas för hälsorisker och den totala mängden bekämpningsmedel minskar i miljön.

4. Ökade intäkter för odlare. Med bättre betalt, en marknad och merpris att sälja till så blir odlare ofta mer motiverade att satsa på ekologiskt. Det kan leda i sin tur till en höjd kvalitet och skörd.

5. Liten kopp, stor skillnad. I Sverige står vi för en procent av den globala kaffekonsumtionen. Kaffet som odlas för vår räkning täcker 100 000 hektar mark i låg- och mellaninkomstländer och påverkar livet för 200 000 människor som arbetar med ekologisk kaffeodling.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida