Låt era gamla saker få dansa vidare


Återanvändning är som en fest för gamla saker. Genom att återanvända minskar ni mängden avfall, behovet av att producera nya varor och det totala koldioxidutsläppet. Det är cirkulärt!

Återanvändning 


Har ni möbler och saker som ni inte vill ha längre? Höj- och sänkbara skrivbord som är välfungerande men inte får plats i de nya lokalerna? IT-utrustning som behöver bytas? Allt detta har ett värde och kan vara till användning för någon annan.


Så här går det till:

  1. Inventering: Vi fotar och sammanställer allt som ska säljas/doneras
  2. Vi skickar ut till våra nätverk för att hitta köpare. Vi hör med organisationer som tar emot donationer om de vill ha det som inte kan säljas.
  3. Du/ni får en detaljerad plan med bästa bud, sett till miljö och ekonomi tillsammans ett kostnadsförslag för att vi ska ta hand om inventarierna.
  4. När ni godkänt planen, sätter vi igång och fixar allt. 

Kort och gott: Istället för att kasta bort saker, säljer eller/och donerar ni det till någon eller några som kan ha nytta av sakerna/möblerna. Det är cirkulärt. 


Kontakta mig

Just nu söker någon era gamla skrivbord!


Kontakta mig
Vill ni sälja eller donera gamla möbler, saker eller utrustning?

Har ni några gamla möbler i ett förråd, skrivbord som ingen använder, lampor som inte passar eller stolar som ingen sitter på. Låt dem dansa vidare. 

Vad är återanvändning?

Återanvändning är generellt sett det mest miljövänliga och enklaste sättet för samhället att ta vara på saker som någon annan vill bli av med. Vid återanvändning används produkten igen, utan ändringar av design eller material. Ska ni flytta kontoret? 


Låt oss hjälpa till med hela företagsflytten, eller delar av den. Vi ser till att återvinna så mycket som möjligt och att de möbler och den inredning ni inte vill ha, kommer till nytta hos någon annan. Win-win-win! 


Läs mer