Återanvändning är som en fest för dina gamla saker.

Låt era gamla saker, möbler, utrustning få dansa vidare hos någon annan. Sälj och/eller donera. Genom att återanvända minskar ni mängden avfall, behovet av att producera nya varor och det totala koldioxidutsläppet. Det är cirkulärt.


Så här fungerar återanvändning!


Kanske har ni möbler och saker som ni inte vill ha längre? Höj- och sänkbara skrivbord som är välfungerande men inte får plats i de nya lokalerna? IT-utrustning som behöver bytas? Allt detta har ett värde och kan vara till användning för någon annan.

Så här kan det gå till: 

  • Inventering: Vi fotar och sammanställer allt som ska säljas/doneras
  • Vi skickar ut till våra nätverk för att hitta köpare. Vi hör med organisationer som tar emot donationer om de vill ha det som inte kan säljas.
  • Du/ni får en detaljerad plan med bästa bud, sett till miljö och ekonomi tillsammans ett kostnadsförslag för att vi ska ta hand om inventarierna. 
  • När ni godkänt planen, sätter vi igång och fixar allt. 

Kort och gott: Istället för att kasta bort saker, säljer eller/och donerar ni det till någon eller några som kan ha nytta av sakerna/möblerna. Det är cirkulärt. 


IT-UTRUSTNING
KONTAKTA MIG

Kundportal eSmart 

Vår kundportal eSmart ger dig statistik och kontroll över ert arbete med avfallshantering/återvinning och återanvändning. Med detta verktyg vill vi förenkla er vardag och er rapportering.

Vi har öppet API och det öppnar upp en värld av möjligheter där system och applikationer kan kommunicera med varandra. Det betyder att ni kan få data och funktionaliteter från eSmart integrerat i era system. 


LÄS MER OM ESMART
eSmart & API