GDPR och integritetspolicy

Ditt förtroende för oss betyder mycket och vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att lämna personuppgifter till oss. Vi värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

Allmänt
Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna hemsida och i våra affärssystem.

Vilka uppgifter lagrar vi?
Vi lagrar de personuppgifter som respektive fält i våra kontaktformulär innehåller. I maximala fall företag, namn, telefonnummer och mailadress. Uppgifterna lämnas inte ut eller säljs vidare till en tredje part. I vårt affärssystem lagras de personuppgifter som används för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla vår affärsrelation.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?
All insamling av personuppgifter baseras på samtycke.

Ändamål med insamlingen?
De personuppgifter vi samlar in ämnas att användas för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Hur tar du del av den lagrade informationen?
Om du önskar ta del av dina lagrade personuppgifter kontaktar du vår personuppgiftsansvarig eller våran kundtjänst med din begäran.

Så raderar eller rättar du information
Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du personuppgiftsansvarig eller våran kundtjänst.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke
Om du önskar begränsa användningen av dina lagrade personuppgifter eller återkalla ditt samtycke för användning av dessa kontaktar du vår kundtjänst eller vår personuppgiftsansvarig med din begäran.

Period som uppgifterna lagras
De personuppgifter som lagras sparar vi endast så länge de är nödvändiga och aktuella för vårt ändamål med behandlingen.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kenneth Jespersen

kenneth@smartrecycling.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

Smart Recycling Sverige AB

556774-5046

Fagerstagatan 10, 163 53 Spånga

Tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter