De flesta företag rapporterar idag i någon form sitt miljöarbete. Det kan vara till myndigheter och organisationer eller till medarbetare och andra intressegrupper. 

eSmart™  är vår egna mjukvara som hjälper dig att hantera ditt hållbarhetsarbete smartare, effektivare och med bättre kontroll. 


Mjukvara för hållbarhetsarbetet


Med eSmart får du ett komplett verktyg som ger överblick och kontroll över ert återvinnings- och återanvändningsarbete, ditt farliga avfall och tidsbesparande hjälp i er rapportering. Därtill ett kommunikationsvertyg för kunder, medarbetare, myndigheter och organisationer. 

Följ materialåtervinning och återbruk på materialnivå och period. Även presenterat som CO2-besparing samt ekvivalenter, det vill säga jämförbarhetstal i form av sparad regnskog, nya cyklar med mera.  

Se CO2-besparing med våra fossilfria transporter.

Full överblick över allt sekretessmaterial som har destruerats. Få ut digitala sekretessintyg.

Full överblick över ditt farliga avfall. Automatisk rapportering till Naturvårdsverket om du önskar det och alla transportdokument för farligt avfall lagras elektroniskt.

Excel-rapporter för enklare miljöredovisning.

Extrahera data för import i andra rapporteringssystem. 

Skapa miljörapporter för olika intressegrupper. 

 

KONTAKTA MIG
ImageImage

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter