Allt du behöver i en rapport


Tänk dig en kundportal som ger dig överblick, statistik och kontroll över ert arbete med avfallshantering/återvinning och återanvändning. Som är tidsbesparande för er rapportering. Säg hej till eSmart™.  

Kundportal eSmart


Statistik och rapporter får kanske inte alla att hoppa högt, men vänta bara tills alla får höra om vad era åtgärder faktiskt ger i besparat CO2. Allt i en rapport. 


I eSmart får du: 

  • Avfallsstatistik
  • Kontroll över ert återvinning- och återanvändningsarbete
  • Kontroll över ditt farliga avfall med automatisk rapportering till Naturvårdsverket 
  • CO2-besparing genom er återvinning av avfall 
  • Full överblick över allt sekretessmaterial samt destruktionsintyg
  • Jämförelsedata 

Allt ovan samlat i en tydlig rapport som underlättar hållbarhetsrapporteringen och ger underlag för er hållbarhetskommunikation. 

eSmart API - Smart Recycling
BOKA DEMO

Vill du veta mer om eSmart?


Boka demo
Vill ni se statistik för varje materialslag som vi hämtar? 

Allt avfall, all material som vi hämtar hos er rullar in i eSmart. Där kan du enkelt se statistik för varje materialslag och kg. 

Vill ni veta ert utsläpp i CO2e?

Omfattas ni av CSRD och behöver rapportera och redovisa ert totala utsläpp CO2e från avfallshanteringen? I eSmart kommer du snart att kunna se ert totala utsläpp, avfall och transporter.


Vi har öppet API!


Vi har öppet API och det öppnar upp en värld av möjligheter där system och applikationer kan kommunicera med varandra. Det betyder att ni kan få data och funktionaliteter från eSmart integrerat i era system. 


Ladda ner info