Är det så här enkelt? Ja!

Tänk dig en kundportal som ger dig överblick, statistik och kontroll över ert arbete med avfallshantering/återvinning och återanvändning. Som är tidsbesparande för er rapportering. Säg hej till eSmart™.  


Verktyg för ert hållbarhetsarbete


Statistik och rapporter får kanske inte alla att hoppa högt, men vänta bara tills alla får höra om vad era åtgärder faktiskt ger i besparat CO2. Allt i en tydlig rapport. Allt för att spara dig tid. 

I verktyget, vår kundportal eSmart får du: 

  • Avfallsstatistik
  • Kontroll över ert återvinnings- och återanvändningsarbete
  • Kontroll över ditt farliga avfall med automatisk rapportering till Naturvårdsverket (om du önskar det) 
  • CO2-besparing med våra fossilfria transporter. Alla våra servicebilar går nämligen på 100 % biogas. Det innebär att hanteringen av ditt avfall och material för återanvändning inte har någon negativ miljöpåverkan.
  • CO2-besparing genom er återvinning 
  • Full överblick över allt sekretessmaterial som har destruerats och ett destruktionsintyg

Allt detta ovan samlat i en tydlig rapport som är bra inför verksamhetens egna rapportering och perfekt för er hållbarhetskommunikation. Pedagogisk finns även jämförelsedata, så att det kan bli lättare att förstå.

Till sist. Statistiken du får, kan du exportera för att importera i andra rapporteringssystem.

Nyfiken och vill veta mer? 
 

KONTAKTA MIG
eSmart API - Smart Recycling
eSmart & API 

Vi har öppet API och det öppnar upp en värld av möjligheter där system och applikationer kan kommunicera med varandra. Det betyder att ni kan få data och funktionaliteter från eSmart integrerat i era system. 


LADDA NER