Ibland innehåller materialet som ska återvinnas eller återanvändas känslig information. I takt med ökade krav på säkerhet och informationsskydd höjs också kraven på sekretesshantering.

Vi hjälper dig att samla in och destruera på ett tryggt och säkert sätt och ser till att materialet återanvänds eller återvinns på bästa sätt. 


Sekretesshantering av papper, prototyper eller digitalt material


Papper är ett av de material vi är bäst på att återvinna i Sverige, över 80% går till pappersåtervinning. Det mesta går till tillverkning av wellpapp, förpackningskartong, tidnings- och hygienpapper, men nästan alla pappersprodukter kan tillverkas av återvunnet papper.

Sekretesspapper samlas in i låsta och spårbara kärl och transporteras av säkerhetsklassad personal till vår egen destruktionsanläggning. Hela förloppet kan följas i eSmart där även destruktionsintyg kan laddas ner. Restprodukten går till återvinning.

Begagnad IT-utrustning såsom hårddiskar, surfplattor, bärbara datorer och mobiltelefoner eller annan hårdvara, t ex prototyper, kan destrueras fysiskt genom att vi krossar hårdvaran och låter restprodukten gå till materialåtervinning.

Vi kan även destruera mjukvara med hjälp av certifierad raderingsmjukvara där enheterna sedan restaureras och får ett förlängt liv hos nya användare.


Smart Recycling Sekretesspapper PDF
KONTAKTA MIG
Image

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter