Ibland innehåller materialet som ska återvinnas eller återanvändas känslig information. I takt med ökade krav på säkerhet och informationsskydd höjs också kraven på sekretesshantering.

Vi hjälper dig att samla in och destruera på ett tryggt och säkert sätt och ser till att materialet återanvänds eller återvinns på bästa sätt. 


sekretess

Sekretesshantering av papper, prototyper eller digitalt material


Vi hjälper dig att samla in och destruera på ett tryggt och säkert sätt.

Oavsett om du är i behov av en löpande tjänst, behöver rensa ett större förråd eller arkiv på gammal bokföring eller om du har begagnade IT produkter med känslig information

Sekretesspapper samlas in i låsta och spårbara kärl  eller hämtas i lådor direkt från er. Sedan transporteras materialet av säkerhetsklassad personal till vår egen destruktionsanläggning. Hela förloppet kan följas i eSmart där även destruktionsintyg kan laddas ner. Restprodukten går till återvinning.

Begagnad IT-utrustning såsom hårddiskar, surfplattor, bärbara datorer och mobiltelefoner eller annan hårdvara, t ex prototyper, kan destrueras fysiskt genom att vi krossar hårdvaran och låter restprodukten gå till materialåtervinning.

Vi kan även destruera It produkter med hjälp av certifierad raderingsmjukvara där enheterna sedan restaureras och får ett förlängt liv hos nya användare.


Smart Recycling Sekretesspapper PDF
Ring oss!
sekretess

Vill du ha hjälp med sekretesshantering?


    FAQ sekretessmaterial


    Här har vi samlat några vanliga frågor och svar som kan vara viktiga att beakta då sekretessmaterial ska slängas eller återvinnas.


    Välj Smart

    Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter