Farligt avfall

Anteckning och rapportering till Naturvårdsverket

Därför måste företag rapportera farligt avfall

Enligt nya krav i EU:s lagstiftning så behöver nu uppgifter om farligt avfall i Sverige finnas tillgängligt i ett nationellt elektroniskt register. Från och med 1 november 2020 har därför verksamheter som är avfallsproducenter en skyldighet att anteckna och rapportera uppgifter om farligt avfall in till Naturvårdsverkets nya elektroniska avfallsregister senast två arbetsdagar efter hämtning av avfallet. Detta med anledning av regeringens beslut om ändringar i avfallsförordningen.


Om farligt avfall

Farligt avfall behöver en separat hantering då det kan ge upphov till brand, vara frätande eller giftigt. Naturvårdsverket refererar till statistik som redovisar att vi i Sverige slänger uppemot två miljoner ton farligt avfall per år. Då det i dagsläget är svårt att följa flödet av farligt avfall så är statistiken osäker och uppdateras sällan. Med det sagt så behöver vi få kontroll över vår avfallshantering, i synnerhet den farliga sortens avfall.


Vad vi erbjuder

Vi på Smart Recycling har anpassat vår verksamhet till den nya lagstiftningen och kommer finnas till hjälp för er som kunder med anteckning och rapportering mot en kostnad på 250:- per utförd transport innehållande farligt avfall. Ni kan välja att hantering och rapportering på egen hand. Tänk då på vikten av att rapporteringen behöver ske i tid och att samtliga rapporterade hämtningar ska finnas tillgängliga och överskådliga om verksamheten får miljörevision eller annan revision. I vår kundportal eSmart finns all översiktlig information om hämtat avfall och inrapporterade avfalls-ID, på ett och samma ställe. Vi säkerställer att det går rätt till, hela vägen.


Vad klassas som farligt avfall?

En hel del. Bland annat elektronik, uttjänta batterier, förbrukade lysrör och burkar med färgrester. Många företag hanterar dessa typer av avfall och en skyldighet om anteckning och rapportering kommer kräva extra insatser för varje avfallsproducent.


Så går det till

Transportdokument och rapportering måste upprättas vid varje hämtningstillfälle innehållande farligt avfall. Om vi agerar ombud åt er så dokumenterar och klassificerar vi avfallet på plats hos er, som efter en kontroll på vår anläggning skickas i form av en rapport och anteckning till Naturvårdsverkets nya elektroniska avfallsregister.

Rapportering till Naturvårdsverket sker automatiskt via eSmart mot en kostnad på 250:- per utförd transport. Kunder som väljer automatisk rapportering via eSmart har möjlighet att överblicka det farliga avfallet tillsammans med den utförda rapporteringen vi gjort till Naturvårdsverket.

Varför välja Oss ?

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter