Farligt avfall

Vi kan ta hand om ditt farliga avfall och rapportera till Naturvårdsverket via kundportalen eSmart. 


Hantering av farligt avfall

Farligt avfall kan ge upphov till brand, vara frätande eller giftigt och behöver en separat hantering. Vi behöver få kontroll över vår avfallshantering, i synnerhet den farliga sortens avfall och sen november 2020 är det lag på att anteckna och rapportera uppgifter om farligt avfall in till Naturvårdsverket. 

Vad klassas som farligt avfall?
En hel del. Bland annat elektronik, uttjänta batterier, förbrukade lysrör och burkar med färgrester. Många företag hanterar dessa typer av avfall och en skyldighet om anteckning och rapportering kommer kräva extra insatser för varje avfallsproducent.

Så här går det till: 
Om vi agerar ombud åt er så dokumenterar och klassificerar vi avfallet på plats hos er, som efter en kontroll på vår anläggning skickas i form av en rapport och anteckning till Naturvårdsverkets nya elektroniska avfallsregister.

Rapportering till Naturvårdsverket sker automatiskt via kundportalen eSmart mot en kostnad på 250:- per utförd transport. Kunder som väljer automatisk rapportering via eSmart har möjlighet att överblicka det farliga avfallet tillsammans med den utförda rapporteringen vi gjort till Naturvårdsverket.