För idag, imorgon och framtiden

Vi strävar efter ett hållbarhetsarbete som genomsyrar all vår verksamhet och som värnar om miljön, naturen, oss människor och vårt samhälle. 


Diplomerad i Svensk Miljöbas

Miljöledningsstandard Svensk Miljöbas
Svensk Miljöbas kravstandard är ett resultat av många års arbete med olika miljödiplomeringsmodeller i Sverige. Standarden syftar till att säkerställa att de verksamheter som tilldelas diplom uppfyller samtliga krav som anges i standarden. Standarden innehåller därför även krav på utfärdarnas arbetssätt och material samt krav på de revisorer som får godkänna en verksamhet.

Att vara diplomerad är ett kvitto på att vårt miljöarbete drivs på ett strukturerat och målinriktat sätt.


Miljödiplom Smart Recycling 2023

Miljödiplom Engelska Smart recycling 2023
Image

Panta med hjärtat

Vi har valt att skänka 100 % av våra kunders returpant till Stockholms Stadsmissions arbete för barn och familjer i utsatthet. Vi är ett stolt vänföretag och det känns bra i hjärtat.

Alla barn som bor eller befinner sig i ett land har rättigheter, och barnens rättigheter ska respekteras överallt i samhället, varje dag. Grunden för en trygg och hälsosam uppväxt för barn och unga är att må bra, att ha tillgång till utbildning och att få känna sig delaktig i samhället. Stockholm är en alltmer segregerad stad där trångboddheten breder ut sig, de ekonomiska klyftorna ökar och där alla inte har samma möjligheter till en bra utbildning. Det drabbar barnen.

Som vänföretag bidrar vi till att fler barn och familjer i utsatthet får råd och stöd, måltider, känna gemenskap och delta i aktiviteter.

Stockholms Stadsmission

Fossilfritt visar vägen 

Alla våra transporter utförs med 100% biogas, vilket gör oss fossilfria. Men vi stödjer gärna initiativ för att få alla med på resan mot ett fossilfritt Sverige. 

Transportutmaningen innebär att ett företag, kommun, region eller
organisation sätter upp målet när deras utförda och köpta inrikestransporter
ska vara fossilfria senast år 2030.

Image