För idag, imorgon och framtiden

Vi strävar efter ett hållbarhetsarbete som genomsyrar all vår verksamhet och som värnar om miljön, naturen, oss människor och vårt samhälle. 


Diplomerad i Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas kravstandard är en miljöledningsstandard som bygger på principerna för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Svensk Miljöbas kravstandard tillgodoser vår verksamhets behov av att kunna uppvisa
ett strukturerat, dokumenterat och fungerande miljöarbete inför våra kunder och andra intressenter. 

Ledningssystemet utvecklar oss och hjälper oss att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar och en minskad miljöbelastning.


Miljödiplom

Miljö- och Kvalitetspolicy

Svensk Miljöbas

Diplomerad i Svensk Kvalitetsbas

Svensk Kvalitetsbas är att ett kvalitetssäkrat ledningssystem med kunden i fokus som skapar förutsättningar för:

• ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur
• minskade risker och att ta till vara på möjligheter
• att bidra till verksamhetens strategiska inriktning

Det viktigaste för oss när det gäller vårt kvalitetsarbete är de förbättringar och den utveckling det medför. Med en ökad kontroll på hur vi arbetar, minimerar vi riskerna i vår verksamhet och ser möjligheter och lösningar på ett tydligt och strukturerat sätt. På det sättet skapar vi förutsättningar för att vi som jobbar ska kunna göra ett bra jobb och samtidigt kvalitetssäkrar vi vår tjänst och leverans. 


KvalitetsDiplom

Verksamhetsberättelse Miljö & Kvalitet
Svensk Kvalitetsbas

Panta med hjärtat

Vi har valt att skänka 100 % av våra kunders returpant till Stockholms Stadsmissions arbete för barn och familjer i utsatthet. Vi är ett stolt vänföretag och det känns bra i hjärtat.

Alla barn som bor eller befinner sig i ett land har rättigheter, och barnens rättigheter ska respekteras överallt i samhället, varje dag. Grunden för en trygg och hälsosam uppväxt för barn och unga är att må bra, att ha tillgång till utbildning och att få känna sig delaktig i samhället. Stockholm är en alltmer segregerad stad där trångboddheten breder ut sig, de ekonomiska klyftorna ökar och där alla inte har samma möjligheter till en bra utbildning. Det drabbar barnen.

Som vänföretag bidrar vi till att fler barn och familjer i utsatthet får råd och stöd, måltider, känna gemenskap och delta i aktiviteter.

Fossilfritt visar vägen 

Alla våra transporter utförs med 100% biogas, vilket gör oss fossilfria. Men vi stödjer gärna initiativ för att få alla med på resan mot ett fossilfritt Sverige. 

Transportutmaningen innebär att ett företag, kommun, region eller
organisation sätter upp målet när deras utförda och köpta inrikestransporter
ska vara fossilfria senast år 2030.

 

Image