Kunder

Här är några av de över tusen framgångsrika företag som använder Smart Recycling för sitt hållbarhetsarbete. 


Tillsammans med Smart Recycling har Accenture hittat en helhetsleverantör för sitt hållbarhetsarbete.

Accenture Sverige skulle öppna ett nytt huvudkontor i Stockholm

En upphandling av hållbarhetstjänster ägde rum och där hittade man Smart Recycling. Tillsammans kunde det nya huvudkontoret formas, ett cirkulärt tankesätt appliceras och informationskanaler implementeras för att få alla medarbetare att känna sig delaktiga i miljöarbetet. Designade miljöstationer blev en integrerad och naturlig del av den nya kontorsmiljön.

En lösning för alla kontor

När Accenture successivt förvärvat andra företag så har Smart Recyclings tjänster smidigt kunnat vävas in i alla de nya kontoren runt om i Stockholm. På sig vis kan hela organisationen arbeta med en och samma hållbarhetsleverantör. Självklart sker allting med helt fossilfria transporter och samma cirkulära tänk oavsett adress.

Tidskrävande att miljörapportera

Nyligen hade Accenture ISO 14001 granskning och kunde använda Smart Recyclings digitala verktyg eSmart för att enkelt och smidigt rapportera och redogöra för sitt hållbarhetsarbete. Ett arbete som tidigare har krävt många timmars manuellt arbete och kunde ta veckor kunde nu göras på några timmar. 


Image

"Tidigare hade vi flera olika återvinningsleverantörer som hjälpte oss med olika saker. Idag har vi en hållbarhetspartner som hjälper oss med flera olika faser av vårt cirkulära arbete. Jag kan varmt rekommendera Smart Recycling."

 

Varför if kontaktade Smart Recycling

Först och främst beroende på att de hade problem med deras befintliga leverantör av återvinningstjänster. Leverantören hade svårt att dyka upp i tid, var svår att få tag på och generellt tidskrävande att samarbeta med. Dessutom kändes inte leverantörens lösning, där allt slängdes i en container, särskilt hållbar.

Lösning

Vi träffade kunden på plats och gick igenom hur de önskade att det skulle fungera och vilka faktorer som var viktiga för dem i deras hållbarhetsarbete. Efter en genomgång av alla förutsättningar och förväntningar tog vi över den traditionella återvinningen för kontoret.

Efter en lyckad inledning på samarbetet ville if att vi även skulle ta hand om allt sekretessbelagt papper och transportera det för säker destruktion.

Vid analys av det skräp som tidigare slängdes i den stora containern visade det sig att allt möjligt kastades helt utan urskiljning, där mycket gick att återanvända. Vi presenterade då en lösning för if som byggde på mer återanvändning av produkterna och ett cirkulärt tankesätt.

Resultat

Efter implementering har vi nu kunnat vända en negativ spiral av att slentrianmässigt kasta saker som går att återanvända till att skapa ett mer cirkulärt flöde av material som genereras från if:s huvudkontor. Vi har till exempel hittat vi nya användare till höj- och sänkbara skrivbord, växter och annan kontorsutrustning.

If kan också följa hela flödet av sin återvinning och återanvändning i realtid genom eSmart och generera rapporter som stöd i sitt totala hållbarhetsarbete. 

Image

"Från att tidigare bara hanterat sopkärl kan vi nu tack vare Smart Recycling erbjuda hela fastigheten och dess hyresgäster en fullskalig hållbarhetslösning och tänka cirkulärt hela vägen."

Kundens önskan

I en av de fastigheter som Newsec förvaltar som innefattar knappt 40 000 kvm med kontorshyresgäster ville fastighetsägaren gå bort från att bara ha en leverantör som hämtade kärl och tömde komprimatorer till en hållbarhetspartner som levererar ett fullservice koncept gentemot fastigheten och dess hyresgäster.

Lösning

Smart Recycling anlitades och idag erbjuds ett helhetskoncept för att fastigheten skall kunna svara upp mot ägarens hållbarhetsmål. 

Detta innefattar fossilfria transporter till och från fastigheten, utbildningspaket till alla hyresgäster för att göra alla som arbetar i huset mer insatta i hållbarhetsarbetet. Därtill en digital plattform, eSmart, som ger en spårbarhet avseende allt skräp som fastigheten genererar. Dessutom rapporter på C02-besparingar, marknadsplats för hyresgäster avseende återanvändning av till exempel av begagnad kontorsutrustning. Fastigheten besöks varje dag av Smart Recyclings egen personal för att säkerställa bästa möjliga service till fastigheten och dess hyresgäster.


Image

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter