Vad säger våra kunder om oss? 

Här är några av våra kära kunder som rekommenderar oss. Det värmer vårt hjärta att vi kan göra deras hållbarhetsarbete mycket enklare. Tillsammans bidrar vi till en cirkulär ekonomi. 

Tack för förtroendet! "Tidigare hade vi flera olika återvinningsleverantörer som hjälpte oss med olika saker. Idag har vi en hållbarhetspartner som hjälper oss med flera olika faser av vårt cirkulära arbete. Jag kan varmt rekommendera Smart Recycling."

Varför if kontaktade Smart Recycling

Först och främst beroende på att de hade problem med deras befintliga leverantör av återvinningstjänster. Leverantören hade svårt att dyka upp i tid, var svår att få tag på och generellt tidskrävande att samarbeta med. Dessutom kändes inte leverantörens lösning, där allt slängdes i en container, särskilt hållbar.

Lösning

Vi träffade kunden på plats och gick igenom hur de önskade att det skulle fungera och vilka faktorer som var viktiga för dem i deras hållbarhetsarbete. Efter en genomgång av alla förutsättningar och förväntningar tog vi över den traditionella återvinningen för kontoret.

Efter en lyckad inledning på samarbetet ville if att vi även skulle ta hand om allt sekretessbelagt papper och transportera det för säker destruktion.

Vid analys av det skräp som tidigare slängdes i den stora containern visade det sig att allt möjligt kastades helt utan urskiljning, där mycket gick att återanvända. Vi presenterade då en lösning för if som byggde på mer återanvändning av produkterna och ett cirkulärt tankesätt.

Resultat

Efter implementering har vi nu kunnat vända en negativ spiral av att slentrianmässigt kasta saker som går att återanvända till att skapa ett mer cirkulärt flöde av material som genereras från if:s huvudkontor. Vi har till exempel hittat nya användare till höj- och sänkbara skrivbord, växter och annan kontorsutrustning.

If kan också följa hela flödet av sin återvinning och återanvändning i realtid genom eSmart och generera rapporter som stöd i sitt totala hållbarhetsarbete. 

Image

"Från att tidigare bara hanterat sopkärl kan vi nu tack vare Smart Recycling erbjuda hela fastigheten och dess hyresgäster en fullskalig hållbarhetslösning och tänka cirkulärt hela vägen."

Kundens önskan
I en av de fastigheter som Newsec förvaltar som innefattar knappt 40 000 kvm med kontorshyresgäster ville fastighetsägaren gå bort från att bara ha en leverantör som hämtade kärl och tömde komprimatorer till en hållbarhetspartner som levererar ett fullservice koncept gentemot fastigheten och dess hyresgäster.

Lösning
Smart Recycling anlitades och idag erbjuds ett helhetskoncept för att fastigheten skall kunna svara upp mot ägarens hållbarhetsmål. 

Detta innefattar fossilfria transporter till och från fastigheten, utbildningspaket till alla hyresgäster för att göra alla som arbetar i huset mer insatta i hållbarhetsarbetet. Därtill en digital plattform, eSmart, som ger en spårbarhet avseende allt skräp som fastigheten genererar. Dessutom rapporter på C02-besparingar, marknadsplats för hyresgäster avseende återanvändning av till exempel av begagnad kontorsutrustning. Fastigheten besöks varje dag av Smart Recyclings egen personal för att säkerställa bästa möjliga service till fastigheten och dess hyresgäster.


Image

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter