Biogas är en gas som kan tillverkas från matrester eller avlopp. Gasen kan användas som bränsle och ersätter då diesel och bensin i bilar, bussar, fartyg eller tåg. Motorer som drivs med ren biogas har ingen negativ inverkan på klimatet.

Biogas är en nyckel för att sluta det cirkulära kretsloppet. Matavfall och andra restprodukter blir ett klimatsmart bränsle som bidrar till minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och återför dessutom värdefulla näringsämnen till jordbruket i form av biogödsel. Detta möjliggör samtidigt ökad produktion av ekologisk mat.


Fossilfria transporter

Samtliga av våra transporter sker med fordon som går på 100% biogas.

Det innebär att vår logistik är helt fossilfri och hanteringen av ditt avfall och material för återanvändning har ingen negativ miljöpåverkan.


KONTAKTA MIG
Image

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter