Fossilfria transporter

Samtliga av våra transporter sker med fordon som går på 100% biogas. Det innebär att vår logistik är helt fossilfri och hanteringen av ditt avfall och material för återanvändning har ingen negativ miljöpåverkan.


Vad är biogas?

Biogas är en gas som kan tillverkas från matrester eller avlopp. Gasen kan användas som bränsle och ersätter då diesel och bensin i bilar, bussar, fartyg eller tåg. Motorer som drivs med ren biogas har ingen negativ inverkan på klimatet.

Biogas är mer än ett bränsle – det är ett system för cirkulär ekonomi. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand och blir samtidigt till värdefulla produkter - förnybar energi och gödningsmedel.


KONTAKTA MIG