Idag ställs stora krav på fastighetsägare vad gäller hållbarhetslösningar för fastighetsbeståndet. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med de ledande fastighetsbolagen och kan erbjuda en lösning med bästa tänkbara servicenivå. Digitala transportdokument och statistikuppföljningar. En helt fossilfri transportlösning. 


Fastighet


Drift och skötsel av miljörum.

Hantering och tömning av kärl för återvinning direkt från era hyresgäster.

Digitala transportdokument ger dina tekniska förvaltare full kontroll.

Gemensam statistik på avfall för alla dina fastigheter med webbverktyget eSmart.

Föreläsningar för dina hyresgäster om återvinning och hållbarhet i dina fastigheter.

Skötsel av balpress eller andra lösningar som behövs för att optimera och effektivisera återvinningen.

Rondering av lastkajer och andra gemensamhetsutrymmen. 100% fossilfria transporter med biogasbilar.


KONTAKTA MIG

Image

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter