Skolor har som all annan verksamhet ambitionen att minska sin avfallshantering och återbruka mer samt återvinna på bästa sätt. Därtill har man det pedagogiska ansvaret att lära eleverna om sopor, avfall, återvinning, återbruk och miljöpåverkan. 

Med Smarta Skolan har vi tagit fram ett koncept som kombinerar dessa två mål. Vi hanterar allt som ska återvinnas från din skola och utbildar samtidigt eleverna i hållbarhet. Smart eller hur?


Skola


Hantering av wellpapp från skolköket, papper från elever och lärare samt elektronik när den ska bytas ut. Vi ser till att allt återvinns eller återanvänds på bästa sätt.

100% fossilfri hantering, alla våra transporter sker med biogasfordon.

Kostnadsfria föreläsningar vid uppstart för elever och personal. Antingen klassvis eller när alla är samlade.

Med eSmart får ni siffror på miljöarbetet så att ni pedagogiskt kan informera elever och lärare om resultat av miljöarbetet.

Välj mellan standardkärl eller designade möbler som smälter in i Skollandskapet. Oavsett så kommer medarbetare och elever genom tydliga symboler veta vilket avfall som ska till vilken behållare


KONTAKTA MIG

Image

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter