När allt slängdes i en och samma soptunna på kontoret är sedan länge ett minne blott. Inte bara att kunna sortera är ett måste idag, utan även att det ska ske optimalt och användarvänligt. Från skrivbordet till köket. Låt oss hjälpa till att ta fram den bästa lösningen för ditt kontor.

Idag hjälper vi över tusen företag med hållbarhetsarbetet på kontoret och vi kan säga att inget företag är det andra helt likt. Vår gedigna erfarenhet bäddar för att vi ska hitta en lösning som passar just din kontorsmiljö bäst.


Kontor


Hög servicenivå och pålitlighet hela vägen in på kontoret.

  100% fossilfria transporter med biogasbilar.

  Webbaserade verktyget eSmart där du som kund får en fullständig bild av din verksamhets återvinning, återbruk och CO2 besparing.

  Välj mellan standardkärl eller designade möbler som smälter in i kontorslandskapet. Oavsett så kommer medarbetarna genom tydliga symboler veta vilket avfall som ska till vilken behållare.

  I samband med implementering lägger vi gärna upp en föreläsningsserie för medarbetarna. Med ytterligare ökad medvetandegrad kan ni göra verklig skillnad och bidra till en cirkulär ekonomi.


KONTAKTA MIG

Image

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter