Återvinning för kontor

När vi får förtroendet att ta hand om återvinningen på ert kontor utgår vi ifrån just ert företags behov. Vi börjar med att besöka kontoret för att se och lyssna. Ska vi hämta ofta eller sällan och vilka typer av avfall ska återvinnas? Därefter lägger vi upp en plan för återvinningen och placerar överenskomna återvinningskärl på kontoret.

Vi har möjlighet att återvinna:

ImageImageImageImageImageImageImageImage
ImageImageImageImageImageImageImageImage

Varför välja Smart Recycling?

Inga dolda avgifter - Ingen hyra av kärl vid schemalagda tömningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter