Vi gör skillnad med gåvor

Smart Recyclings mission är att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Därför har vi valt att skänka en del av våra intäkter till andra organisationer som verkar mot samma mål. 

Vi samarbetar med lokala och globala välgörenhets-organisationer och på så vis hjälper vid även dig som kund att göra skillnad.


Pant med hjärta i samarbete med Stockholms stadsmission 

Det ska vara enkelt att göra skillnad. Därför har vi valt att skänka 100% av din returpant till Stockholms stadsmissions arbete för utsatta barn och unga.

Alla barn som bor eller befinner sig i ett land har rättigheter, och barnens rättigheter ska respekteras överallt i samhället, varje dag. Grunden för en trygg och hälsosam uppväxt för barn och unga är att må bra, att ha tillgång till utbildning och att få känna sig delaktig i samhället. Stockholm är en alltmer segregerad stad där trångboddheten breder ut sig, de ekonomiska klyftorna ökar och där alla inte har samma möjligheter till en bra utbildning. Det drabbar barnen.


Image

Papper med hjärta i samarbete med Vi-skogen

Som kund hos oss bidrar du till Vi-skogens projekt att plantera träd, utbilda och få människor ur fattigdom i fyra länder i östra Afrika genom att låta oss hämta ert returpapper löpande.

Vi donerar 10 kr/tömt papper eller sekretesspapperskärl som hämtas från er till Vi-skogen och deras olika projekt i Afrika. Där hjälper de familjer ur fattigdom. För 20 kr planteras ett träd och genom utbildning i agroforestry och plantering av träd har över 2 miljoner människor blivit självförsörjande genom detta projekt.

Varje år planterar Smart Recycling tusentals träd tack vare våra kunder. 

Vi-skogen gör skillnad
Vi-skogens trädplantor har hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom och samtidigt förbättrat miljön. Vi-skogen är en svensk, icke vinstdrivande stiftelse med 90-konto som i 30 år planterat över 100 miljoner träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Helen Sjöholm, Babben Larsson och Anders Lundin är några av Vi-skogens ambassadörer.


Image
Image

Varför välja Smart Recycling?

Inga dolda avgifter - Ingen hyra av kärl vid schemalagda tömningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter