Hämtning av sekretesspapper


Ibland innehåller materialet som ska återvinnas eller återanvändas känslig information. I takt med ökade krav på säkerhet och informationsskydd höjs också kraven på sekretesshantering.

Vi utför Hämtning av sekretesspapper och destruera på ett tryggt och säkert sätt och ser till att materialet återanvänds eller återvinns på bästa sätt.


Ett rent nöje med hämtning av sekretesspapper


Papper är ett av de material vi är bäst på att återvinna i Sverige, över 80% går till pappersåtervinning. Det mesta går till tillverkning av wellpapp, förpackningskartong, tidnings- och hygienpapper, men nästan alla pappersprodukter kan tillverkas av återvunnet papper.

Så här går Hämtning av sekretesspapper Sekretesspapper till;samlas in i låsta och spårbara kärl och transporteras av säkerhetsklassad personal till vår egen destruktionsanläggning. Hela förloppet kan följas i eSmart där även destruktionsintyg kan laddas ner. Restprodukten går till återvinning.

Begagnad IT-utrustning såsom hårddiskar, surfplattor, bärbara datorer och mobiltelefoner eller annan hårdvara, t ex prototyper, kan destrueras fysiskt genom att vi krossar hårdvaran och låter restprodukten gå till materialåtervinning.


BOKA DEMO

Vi kan även destruera mjukvara med hjälp av certifierad raderingsmjukvara där enheterna sedan restaureras och får ett förlängt liv hos nya användare.

Varför Smart Recycling?

  • Vi tillämpar inga dolda avgifter.
  • Vi har alla nödvändiga tillstånd.
  • Du får en säker destruktion av sekretesspapper och elektronik.
  • Du får återvinning med hög service.

Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter