Är insekter framtidens livsmedel?

Insekter som livsmedel har lyfts fram som ett hållbart alternativ till andra proteinkällor och vissa arter säljs idag lagligt i Sverige. Livsmedelsverket har undersökt saken närmare i en ny rapport, nedan kommer en kort sammanfattning:

1. Proteininnehållet i insekter är likvärdigt med rött kött, kyckling och fisk. Jämfört med baljväxter, bröd och andra spannmål är proteininnehållet i insekter två till sju gånger så högt.

2. Fettinnehållet i insekter är likvärdigt med rött kött, kyckling och fet fisk. Fettkvaliteten kan vara högre än i rött kött men lägre än i fet fisk. Jämfört med baljväxter, bröd och andra spannmål är fettinnehållet i insekter betydligt högre.

3. Insekter innehåller fibrer till skillnad från andra animalier.

4. Järninnehållet i insekter är likvärdigt med rött kött och baljväxter. Hussyrsor i synnerhet påvisar nästan dubbla värdet av järninnehåll.

5. Odlingar av insekter kräver mindre markyta, mindre mängd vatten och foder samt att de är snabbväxande jämfört med större djur.

6. Uppemot 80 procent av en insekt är ätbar.

Trots många fördelar med insekter som livsmedel så visar rapporten att flera arter har framkallat korsallergiska reaktioner hos personer med skaldjursallergi. En risk som Livsmedelsverket rekommenderar återförsäljare att informera om i innehållsförteckningen.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida