Visste du att…

På 1 000 bananskal kan en biogasdriven bil köra 75 km? På 2 kg matavfall kan en biogasbil köra 4 km? På 1 ton matavfall kan man utvinna biogas motsvarande 100 liter bensin? Genom att köra en biogasdriven bil så minskar utsläppen av koldioxid med 73%? Läs mer på stockholmvattenochavfall.se

Därför är cirkulär ekonomi nödvändig

Världsbefolkningen är ständigt ökande och köpstark vilket sätter en stor press på jordens resurser. Det är inte hållbart med en linjär ekonomi som innebär att kontinuerligt tillverka nytt som sedan slängs bort. Cirkulär ekonomi är motsatsen till linjär ekonomi. I stället för att tillverka, köpa, använda och slänga så ligger fokus på att återanvända så mycket som möjligt – om … Read More

Så kan smart teknik utveckla avfallssektorn

Som ett resultat av ett gemensamt projekt så landar Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet i slutsatsen att smarta robotar, sensorer, drönare och molntjänster kan utveckla och digitalisera avfallssektorn. Syftet med projektet är att inspirera och vägleda avfallssektorn på vägen mot en digitalisering, där de lyfter utmaningar men framförallt möjligheter med digitala systemlösningar och teknik som ett kraftfullt redskap för … Read More