Därför är Östersjön hotat

I dessa varma dagar hänger vi mer än gärna ute i skärgården för sol och bad. Det är dock viktigt att ta hand om platserna vi vill vistas på och vara medveten om de stora miljöbovarna – för att tillsammans arbeta mot en hållbar framtid.

Dessa faktorer hotar Östersjön idag:

Övergödning
Många bönder gödslar sina åkrar för att få rikare skördar. En del av näringen tillsammans med avlopp och skogsbruk förs ut i Östersjön. Övergödningen resulterar i algblomning som leder till syrebrist och gör det obeboeligt för djur på havets botten.

Miljögifter och plast
Miljögifter som kadmium och glyfosat förs också ut i Östersjön från jordbruk tillsammans med båtbottenfärg som används för att förhindra beväxning på båtar. Plast som hamnar i havet blir kvar under en lång tid och bryts ner i små partiklar som både djur och människor får i sig.

Ohållbart fiske
Frekventa bottentrålningar där stora nät rensar botten på fisk påverkar balansen i ekosystemet. Rovfiskar är i synnerhet hotade då de växer långsammare än andra arter. Även stora torskar, Östersjölax och ål är drabbade.

Klimatförändringar
Som en konsekvens av varmare temperaturer så minskar syrehalten i havet vilket leder till mer påtagliga effekter av övergödningen. Djurarter tvingas flytta och kan försvinna helt från Östersjön.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida