Högre krav för en schysstare bransch

Det förekommer tyvärr oseriösa aktörer på avfallsmarknaden. Vi på Smart Recycling strävar efter att bidra till högre krav inom vår bransch genom att vara medlemmar i Återvinningsindustrierna sedan många år tillbaka. Oseriösa aktörer bör hanteras med kraftigare tag och hårdare regleringar.

Läs mer på dn.se (låst artikel)