Därför är cirkulär ekonomi nödvändig

Världsbefolkningen är ständigt ökande och köpstark vilket sätter en stor press på jordens resurser. Det är inte hållbart med en linjär ekonomi som innebär att kontinuerligt tillverka nytt som sedan slängs bort.

Cirkulär ekonomi är motsatsen till linjär ekonomi. I stället för att tillverka, köpa, använda och slänga så ligger fokus på att återanvända så mycket som möjligt – om och om igen.

Fem tips på hur vi kan ställa om till en cirkulär ekonomi:

  1. Minska vår konsumtion av nytillverkning
  2. Återbruk av produkter
  3. Smartare design på produkter och förpackningar
  4. Återvinning av material
  5. Utvinna energi från förbränningen av det som inte längre kan återvinnas

Läs mer på naturskyddsforeningen.se