Så kan smart teknik utveckla avfallssektorn

Som ett resultat av ett gemensamt projekt så landar Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet i slutsatsen att smarta robotar, sensorer, drönare och molntjänster kan utveckla och digitalisera avfallssektorn.

Syftet med projektet är att inspirera och vägleda avfallssektorn på vägen mot en digitalisering, där de lyfter utmaningar men framförallt möjligheter med digitala systemlösningar och teknik som ett kraftfullt redskap för en effektiviserad bransch.

Exempel på smart teknik:

  • Övervakande sensorteknik för att minska antalet överfulla soptunnor
  • Avfallssorteringsrobot som känner igen olika material för en snabbare och mer precis avfallssortering
  • Molntjänst som spårar resurser och avfall för en effektivare resurshantering och förbättrade beteendemönster
  • Bildövervakning och AI för att fastställa avfallsvolym och föroreningsgrad i containers
  • Överblickande drönare som skapar kartor, 3D-modeller, beräknar volymer, detekterar värmeutveckling och metagasutsläpp

Läs mer på ivl.se