Så ställer vi oss till klimatfrågor i Sverige

Naturvårdsverket genomför en regelbunden undersökning av svenskarnas uppfattning och efterfrågan vad gäller information om klimatfrågor.

Några siffror från undersökningen 2021:

8 av 10 tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.

9 av 10 kan tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater nästa gång de byter ut dessa i sitt hem.

8 av 10 kan tänka sig att köra bil mer energisnålt, sänka elförbrukningen i hemmet och åka tåg istället för flyg.

7 av 10 kan tänka sig att minska sin konsumtion och att semestra i Sverige istället för utomlands.

6 av 10 är positiva till mer samåkning, mindre köttkonsumtion, elbil, ta cykel eller elcykel i stället för bil samt välja klimatsmarta fonder.

5 av 10 kan tänka mer kollektivt resande och sänkt inomhustemperatur.

Läs mer här