Visste du att…

  • På 1 000 bananskal kan en biogasdriven bil köra 75 km?
  • På 2 kg matavfall kan en biogasbil köra 4 km?
  • På 1 ton matavfall kan man utvinna biogas motsvarande 100 liter bensin?
  • Genom att köra en biogasdriven bil så minskar utsläppen av koldioxid med 73%?

Läs mer på stockholmvattenochavfall.se

Lämna ett svar