Sorteringskrav! Hand upp om du behöver hjälp.

Sortering förpackningsavfall i verksamheter

Från och med 1 januari 2024 har alla verksamheter fått ökade sorteringskrav gällande förpackningsavfall. Det kan innebära att er verksamhet behöver utöka sortering och era kärl, för att ni ska uppfylla kraven. Det kommer att leda till något riktigt bra – att ni ökar er materialåtervinning. Plast blir ny plast, metall blir ny metall, glas blir nytt glas osv. Istället för att det går till förbränning. Det är att bidra till en cirkulär ekonomi.

Vad behöver ni göra?

 1. Gå igenom sorteringskraven:
  Om ni inte har fraktioner/kärl för alla materialslag nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en snabb och smidig lösning.

Sorteringskrav:
Den som har förpackningsavfall ska sortera ut detta från annat avfall. Det som ska sorteras ut ska delas upp i följande fraktioner: 

 • Papper och kartong
 • Plast 
 • Metall
 • Färgat glas och ofärgat glas
 • Plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem
 • Trä
 • Övrigt förpackningsmaterial ( T.ex. kork, porslin, keramik, tyg m.m.)

Sorteringen bör ske på den plats där avfallet produceras. Att köpa tjänst med en blandcontainer och låta sortering ske av avfallsanläggningen uppfyller inte kraven. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Krav om att tömma förpackningar
Från och med den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta för att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat.

Frågor och svar!

 1. Ska förpackningsavfall som uppstår från anställda, i verksamheters lunchrum, sorteras och samlas in som förpackningsavfall från verksamheten? JA!
 2. Vad är det som gäller när det är farligt avfall?
  Förpackningsavfall som klassificeras som farligt avfall ska sorteras ut som farligt avfall och hållas skiljt från annat avfall.
 3. Vad innebär ”tömma förpackningar”? För att leva upp till kravet att separera förpackningen på dess innehåll ska förpackningen bli så tom som möjligt. Ibland är det att hälla ut innehållet eller att förpackningen placeras upp och ner under en stund. I andra fall kan innehållet behöva skrapas ur förpackningen med någon form av verktyg för att den ska bli så ren.

Säg hej till HEX!

Hex är ett prisvärt alternativ för ett snyggare kontor. Finns i två olika storlekar och för alla materialslag enligt sorteringskraven. Snabb, snygg och smidig lösning. Klicka för produktinformation om HEX.

Sorteringskärl HEX