Smart Recycling har de tillstånd som erfordras för transport och mellanlagring av avfall, inklusive miljöfarligt gods.

Vi är certifierade enligt Svensk Miljöbas. 

Vi är ett medlemsföretag i Återvinningsindustrierna och följer dess uppförandekod. 


Tillstånd och certifikat

Här kan du ladda ner våra tillstånd och certifikat som kan behövas t ex för din ISO-certifiering. 

Har du ytterligare frågor om våra tillstånd eller avtal är du alltid välkommen att kontakta oss.


Välj Smart

Kundunik statistik & rapportering - Skräddarsydda lösningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter